ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > 9PSPA > O předmětu