ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPECP > O předmětu