ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPECZ > O předmětu