ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPMZ1 > O předmětu