ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPMZ2 > O předmětu