ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > ZALOA > O předmětu