ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > APP > O předmětu