ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > PRX > O předmětu