ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > KUL > O předmětu