ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > TPS > O předmětu
Course header (C001) Help

KSA/TPS

Text (C021) Help

Kurz představí základní charakteristiky a východiska politické antropologie coby specifické subdisciplíny sociokulturní antropologie, která se zabývá v mezikulturní perspektivě analýzou vzniku, vývoje a fungování politických systémů a institucí.
Last updated: 20.11.2008
 
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KSA/TPS -IS/STAG

The aim of the course is to make sense of the basic characteristics and propositions of political anthropology as a specific subdiscipline of sociocultural anthropology. Political anthropology is seen as a part of social a cultural anthropology deals with analysis of origin, development and characteristics of political systems and institutions in intercultural perspective.

Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Anthropology
PhDr.
Tereza Šlehoferová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5018, 5318

Unofficial WWW
Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 11:00 12:00 SP 322
Image (C008) Help
Politická antropologie
Politická antropologie
News (C012) Help
News
... změna náplně semináře 5.11.!! 30.10.2018, 19:49

... vizte sekci Seminář!

[RSS]