ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > SMS > O předmětu