ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSS > TMK1 > O předmětu