ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > PMM > O předmětu
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Doc. Ing.
Vladimír Duchek
Ph.D.
<<< Back
Email only for registered users!
Phone: 8523

<<< Back Portlet edit mode...