ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > PNCS2 > O předmětu