ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KTO > PRVS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTO/PRVS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

na stránkách předmětu Projektování výrobních procesů. Absolvováním tohoto kurzu se student naučí projektovat technologické stavby v technických, ekonomických a právních souvislostech.

Poslední změna: 02.10.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTO/PRVS, Projektování výrobních systémů
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Vyloučené předměty KTO/VKVS  (Vybrané kapitoly z projekt. výr. systémů)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTO/PRVS - IS/STAG

Cílem kurzu je ukázat studentům postup při navrhování funkčního průmyslového zařízení. Průmyslovým zařízením se rozumí výrobní systém využívající zejména technologie obrábění. Návrh projektu výrobního sytému je založen na metodě systematického projektování. Znalost metody systematického projektování umožní absolventům kurzu aplikovat tuto metodu pro návrhy výrobních systémů založených na jiných technologiích než je obrábění.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Úsek prorektora pro rozvoj a vnější vztahy
Doc. Ing.
Vladimír Duchek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 8523

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]