ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > 9MOZŠ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/9MOZŠ

Modelované vyučování ZŠ

Garanti: Mgr. Ilona Kolovská

33
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Školní tělesná výchova je již téměř 140 let organickou součástí výchovy a vzdělání na školách v Českých zemích. Pojem didaktika tělesné výchovy je chápán ve smyslu akademické vědní disciplíny i jako studijní předmět v obsahu pregraduální přípravy učitelů tělesné výchovy. Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni používat základní pojmy didaktiky tělesné výchovy, porovnali  souvislosti historie a současnosti ve vyučování tělesné výchově a sportu, vysvětlili nezbytnosti a variabilnosti organizačních forem a didakticko- organizačních forem práce tělovýchovného procesu, aplikovali základní didaktické zásady, vyučovací způsoby, postupy a metody ve vyučování tělesné výchovy, používali základní prvky optimalizace a efektivizace ve vyučování tělesné výchovy, modifikovali jednotlivé prvky z vyučovacího procesu do tvorby pohybově rekreačních programů a na základě sestavených plánů zpracovali různé typy vyučovacích jednotek TV na ZŠ.

Poslední změna: 27.09.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KTV/9MOZŠ, Modelované vyučování ZŠ
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 12 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KTV/9MOZŠ - IS/STAG

Představit studentům charakteristiku cvičné školy, žáků a podmínek školy. Zprostředkovat studentům hospitaci a rozebrat předvedenou hodinu. Seznámit s realizací příprav na VJ, s hodnocením, záznamem a způsobem sledování výstupů z více hledisek. Vést ke správnému a odbornému sledování zatížení, hodnocení, klasifikaci a používání vhodných diagnostických prostředků.
Obrázek (C008) Nápověda
Nebyl vložen obrázek.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum tělesné výchovy a sportu
Mgr.
Petr Valach
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]