ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > DSTV1 > O předmětu
Text (C021) Help

Vypracování diplomové práce je jeden z posledních kroků, který vám zbývá k završení studia. Je to krok důležitý, který má prokázat vaši schopnost samostatně zpracovat odborný problém. Není to úkol samoúčelný. Výsledek práce by měl být použitelný a především by měl přinést něco nového. Určitě nevymyslíte něco převratného, ale i malý poznatek může být důležitou cihlou v obrovské stavbě lidského poznání. Aby tomu tak bylo, musí diplomová práce splňovat určitá kritéria. Především, musí mít vysokou odbornou úroveň. Musíte na ní pracovat nejen se znalostí vlastní problematiky, ale též se znalostí metod, které při řešení použijete. Dopředu je nutno vědět, co budete dělat, jak to budete dělat, co chcete zjistit, k čemu chcete dojít a k čemu to celé bude. Z tohoto důvodu je nezbytné, abyste nejdříve zpracovali projekt práce, a teprve poté se pustili do jeho řešení. Dobrý projekt je nezbytnou součástí dobré práce. Přeji vám tedy, aby ten váš projekt byl tím nejlepším odrazovým můstkem.

Last updated: 03.09.2013
 
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]
Course header (C001) Help

KTV/DSTV1

Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KTV/DSTV1, Thesis Related Seminar 1
Teaching Winter semester , Summer semester , Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KTV/DSTV1 -IS/STAG

Check the students´ ability to independently in a creative way to design project of diploma work.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Center for Physical Education and Sport
Doc.
Ladislav Čepička
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6434, 1020

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 1:00 PM 1:45 PM KTV/KIN KL-228
Tuesday 10:15 AM 11:00 AM KTV/MV CH-303
Thursday 1:00 PM 1:45 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 1:55 PM 2:40 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 3:45 PM 4:30 PM KTV/KIN KL-117
Thursday 11:10 AM 12:50 PM KTV/MVMD KL-117

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 13:45 14:30 [KL127] - pouze pro studenty KTV
Každý Čtvrtek 10:00 11:00 [KL127] - pouze pro studenty KTV