ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KTV > PSYSP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KTV/PSYSP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KTV/PSYSP - IS/STAG

Doporučená
Hošek, Václav, Psychologie odolnosti , Praha : Karolinum 1999
psychologie sportu
Slepička, Pavel; Hošek, Václav,; Hátlová, Běla, Psychologie sportu , Praha : Karolinum 2006
Psychologie sportu : Učebnice pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport , Praha : SPN 1984
Vaněk, M., Hošek, V., Rychtecký, A., Slepička, P. & Svoboda B., Psychologie sportu (Sport Psychology) , Praha, Olympia 1983
Dovalil, Josef, Sportovní trénink : (Lexikon základních pojmů) : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy , Praha : Karolinum 1992
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Atkinsonová, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksema, S. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, aktualizované vydání Portál 2003.

 

Fialová, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum, 2001.

Hošek, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, 2004.

Irmiš, F. Temperament a autonomní nervový systém. Diagnostika, psychodiagnostika, konstituce, psychofyziologie. Praha: Galen, 2007.

 

Králíček, P. Úvod do speciální neurofyziologie. Praha: Karolinum, 2002.

 

Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001.

Kulišťák, P. Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003.

 

Macák, K., Hošek, V. Psychologie tělesné výchovy a sportu. SPN, Praha, 1989.

 

Seligman, M. Opravdové štěstí. Praha: Ikar, 2003.

Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B. Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2009.

Svoboda, M. Psychologická diagnostika dospělých. Praha: Portál, 1999.

Poslední změna: 08.10.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.