ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KVK > VV2 > O předmětu