ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AA > O předmětu