ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AA > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/AA

Angličtina A

Garanti: Mgr. Vendula Kokošková

0
Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura UJP/AA - IS/STAG

Základní
CLANDFIELD, L., BENNE, R. R., Global: Intermediate coursebook , Oxford 2011
Rozšiřující
Holubová Radmila, Strnadová Lucie, on-line e-learning course AA (A4) 2013
Text (C021) Nápověda

Internetové odkazy pro samostané procvičování

 

Výslovnost

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php (nahlas přečte jakýkoliv zadaný text)

http://text-to-speech.imtranslator.net/ (nahlas přečte jakýkoliv zadaný text)

 

Slovníky

http://www.merriam-webster.com/netdict.htm (Merriam-Webster)

http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ (Oxford Advanced Learner´s Dictionary)

 

Čtení

http://www.rong-chang.com/qa2/ (čtení s řadou online cvičení)

http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/reading.html (čtení s řadou online cvičení)

http://home.earthlink.net/~eslstudent/read/readdo1.html#uvic (čtení s řadou online cvičení)

 

Poslech

http://www.esl-lab.com/ (poslech a cvičení, cvičení na slovní zásobu)

http://www.real-english.com/new-lessons.asp (video a cvičení)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/multimedia/ (audio, video, cvičení na slovní zásobu, porozumění textu)

 

Gramatika

http://www.english-grammar-lessons.com/ (gramatické jevy s vysvětlením a cvičeními)

http://englishpage.com/ (gramatická cvičení online)

http://www.helpforenglish.cz/gramatika/ (gramatika, vysvětlení v češtině a cvičení)

http://www.nonstopenglish.com/allexercises/lower_intermediate.asp  (interaktivní cvičení)

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm (gramatická cvičení)

http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm (gramatická cvičení)

 

Slovní zásoba

http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/okruhy-slovni-zasoby/ (slovní okruhy, výslovnost, obrázek a interaktivní cvičení)

http://www.languageguide.org/english/eng/ (slovní okruhy s obrázky a výslovností)

http://www.learnenglishfeelgood.com/vocabulary/ (slovní okruhy s online cvičeními)

http://www.english-test.net/esl/english-language-test.html (testy slovní zásoby)

 

Funkce

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/how_to/ (tematické celky doplněné poslechy)

Poslední změna: 30.08.2011
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  AA Studijní materiály (13KB) Download
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Murphy, R., English Grammar in Use : Cambridge : Cambridge University Press 2004, 3. vydání

Poslední změna: 23.09.2009