ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AEL4 > O předmětu