ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > AU6 > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/AU6

Text (C021) Help

Kurz je určen pro studenty s pokročilou úrovní obecného jazyka a navazuje na program kurzu AU5. Kromě zdokonalení obecně jazykových dovedností se zde studenti více do hloubky seznámí s profesně orientovaným jazykem dalších vybraných ateliérových oborů, prohloubí dovednost prezentovat vlastní uměleckou práci a získají jazykovou průpravu pro uplatnění v zahraničí. Cílem kurzu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi úrovně B1/B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Last updated: 09.02.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information UJP/AU6, English for Artists 6
Teaching Summer semester , Tutorial 4 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Preclusive courses CJP/A6  (English 6)
Course has neither prerequisite nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation UJP/AU6 -IS/STAG

The targeted level is B1/B2 according to the Common European Framework for Languages. The course also focuses on development of vocabulary related to the students´ study field and it develops presentation skills.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Institute of Applied Language Studies
Oddělení anglického jazyka
Mgr.
Stanislav Rychtařík
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10.30 12.30 UU306
Každý Čtvrtek 9.00 11.00 UU306
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]