ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > CZK2 > O předmětu