ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITA4 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/ITA4

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří se již orientují v italské výslovnosti a zápisu, získali vhled do základních gramatických i lexikálních struktur italštiny. Nyní mají možnost dál rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, prohlubovat znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury.

Poslední změna: 02.02.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Vyloučené předměty KAJ/ITA4  (Italština 4)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Fiat 500
Fiat 500
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Návaznost předmětů 03.05.2011, 13:05

KURZY ITA KURZY ITB
ita1 - lekce 0-2 (Prog. 1) itb1 - lekce 0-1 (Prog. 1)
ita2 - lekce 3-5 itb2 - lekce 2-3
ita3 - lekce 6-8 itb3 - lekce 4-5
ita4 - lekce 9-11 itb4 - lekce 6-7
ita5 - lekce 0-4 (Prog. 2) itb5 - lekce 8-9
ita6 - lekce 5-11 itb6 - lekce 10-11
  itb7 - lekce 0-2 (Prog. 2)
  itb8 - lekce 3-5
  itb9 - lekce 6-8
  itb10 - lekce 9-11

Závěrečné testy 03.05.2011, 13:02

Předetermín závěrečného testu je v pátek 6.5. od 9:20 v TP113.

Standardní termín závěrečného testu je ve středu 18.5. ve výukovém čase.

Výuka odpadá 23.03.2011, 13:34

V pátek 25.3. se nekoná výuka Dott. Mazzy.

Zadáno 3. písemné téma 23.03.2011, 13:34

V 6. týdnu bylo zadáno 3. písemné téma: Preferisco leggere o guardare la TV e perche.

Zadáno 1. písemné téma 02.03.2011, 12:52

23.2. bylo zadáno první písemné téma: Come ho passato la mattinata/serata, odevzdává se Giulianovi.

 

[RSS]