ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB3 > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/ITB3

Text (C021) Help

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozvíjet základy italské výslovnosti a zápisu, prohlubovat vhled do slovesné a jmenné flexe především s ohledem na vyjadřování v různých časových rovinách. V tomto kurzu mají možnost rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, osvojovat si znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen pokročilým začátečníkům.

Last updated: 01.06.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information UJP/ITB3, Italian B3
Teaching Winter semester , Summer semester , Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation UJP/ITB3 -IS/STAG

The course prepares students for the target level A1 according to the Common European Framework for Languages.
Image (C008) Help
Lucca
Lucca
Teacher info (C016) Help
The card has not been assigned a login! This portlet is not configured.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Institute of Applied Language Studies
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Štroblová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5247

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Monday 9:20 AM 11:00 AM UJP/ITB1 UU-204

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 10 12
News (C012) Help
News
Zápočtový test 18.09.2013, 13:33

Závěrečný zápočtový test se píše ve 12. nebo 13. týdnu, bude upřesněno během semestru. Studenti, kteří ze studijních důvodů potřebují psát zápočtový test v předtermínu, včas upozorní svého vyučujícího.

Návaznost předmětů 27.05.2011, 08:54
KURZY ITA KURZY ITB
ita1 - lekce 0-2 (Progetto 1) itb1 - lekce 0-1 (Progetto 1)
ita2 - lekce 3-5 itb2 - lekce 2-3
ita3 - lekce 6-8 itb3 - lekce 4-5
ita4 - lekce 9-11 itb4 - lekce 6-7
ita5 - lekce 0-4 (Progetto 2) itb5 - lekce 8-9
ita6 - lekce 5-11 itb6 - lekce 10-11
  itb7 - lekce 0-2 (Progetto 2)
  itb8 - lekce 3-5
  itb9 - lekce 6-8
  itb10 - lekce 9-11
[RSS]