ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB4 > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/ITB4

Text (C021) Help

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří se v kurzu ITB3 (nebo jinde) naučili především vyjadřovat se v různých časových rovinách. Nyní mají možnost dál rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, prohlubovat znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen mírně středně pokročilým.

Last updated: 27.05.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information UJP/ITB4, Italian B4
Teaching Winter semester , Summer semester , Tutorial 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation UJP/ITB4 -IS/STAG

The course prepares students for the target level A2 according to the Common European Framework for Languages.
Image (C008) Help
Volterra
Volterra
Teacher info (C016) Help
The card has not been assigned a login! This portlet is not configured.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Institute of Applied Language Studies
Správa UJP
Mgr.
Kateřina Štroblová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5247

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Monday 9:20 AM 11:00 AM UJP/ITB1 UU-204

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 10 12
News (C012) Help
News
Předtermín zápočtu 18.04.2012, 13:12

Zápočtový test v předtermínu se píše v úterý 24.4. od 14:00 v kanceláři TP113.

Zápočtový test v řádném termínu se píše v úterý 15.5. od 13:00 v kanceláři TP113.

Další termíny zápočtu pro zkouškové období budou uvedeny ve STAGu.

Návaznost předmětů 27.05.2011, 08:55
KURZY ITA KURZY ITB
ita1 - lekce 0-2 (Progetto 1) itb1 - lekce 0-1 (Progetto 1)
ita2 - lekce 3-5 itb2 - lekce 2-3
ita3 - lekce 6-8 itb3 - lekce 4-5
ita4 - lekce 9-11 itb4 - lekce 6-7
ita5 - lekce 0-4 (Progetto 2) itb5 - lekce 8-9
ita6 - lekce 5-11 itb6 - lekce 10-11
  itb7 - lekce 0-2 (Progetto 2)
  itb8 - lekce 3-5
  itb9 - lekce 6-8
  itb10 - lekce 9-11
[RSS]