ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > ITB9 > O předmětu
Course header (C001) Help

UJP/ITB9

Text (C021) Help

BENVENUTI e BENVENUTE!

Kurz je určen všem, kteří chtějí rozvíjet a prohlubovat vhled do složitějších struktur italského jazyka především s ohledem na život v přírodním i umělém světě. V tomto kurzu mají možnost rozvíjet znalost slovní zásoby i konverzačních frází, osvojovat si znalosti pravidelných i nepravidelných součástí gramatiky, procvičovat poslech i četbu, stejně jako písemný i ústní projev. Kurz přináší také vhled do italské kultury. Kurz je určen pokročilým.

Last updated: 01.06.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information /,
Teaching , Lecture [] Tutorial [] Seminar []
Completion ---, 0 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation / -IS/STAG

Image (C008) Help
Monte Argentario
Monte Argentario
Teacher info (C016) Help
The card has not been assigned a login! This portlet is not configured.
News (C012) Help
News
Návaznost předmětů 27.05.2011, 08:58
KURZY ITA KURZY ITB
ita1 - lekce 0-2 (Progetto 1) itb1 - lekce 0-1 (Progetto 1)
ita2 - lekce 3-5 itb2 - lekce 2-3
ita3 - lekce 6-8 itb3 - lekce 4-5
ita4 - lekce 9-11 itb4 - lekce 6-7
ita5 - lekce 0-4 (Progetto 2) itb5 - lekce 8-9
ita6 - lekce 5-11 itb6 - lekce 10-11
  itb7 - lekce 0-2 (Progetto 2)
  itb8 - lekce 3-5
  itb9 - lekce 6-8
  itb10 - lekce 9-11
[RSS]