ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > LEF2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/LEF2

Text (C021) Nápověda

Vítejte

     Předmět je určen pro studenty  oborů Fakulty zdravotnických studií FYT a ERGO.

Lékařská latina bude předmětem, který vám pomůže ve vašem budoucím povolání a také vám umožní lépe zvládnout další předměty, kde je vyžadovávána latinská terminologie, např.anatomii.
-           Kurz je orientován na práci s profesně a odborně zaměřenými texty.
 Představuje úvod do latinsko- řecké odborné terminologie a připravuje studenty na studium odborných předmětů.
Cílem předmětu  je:
-naučit  správné výslovnosti potřebných latinských a řeckých termínů
- osvojit si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie
- získat základní znalosti latinské gramatiky a pochopit pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů
 - osvojit si nejčastěji užívané zkratky

- rozvíjet přesné a logické vyjadřování,  pěstovat jazykový cit

Poslední změna: 29.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace UJP/LEF2, Latina pro Fakultu zdrav. studií 2
Výuka Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle UJP/LEF2 - IS/STAG

Předmět je určen studentům Fakulty zdravotnických studií oborů Fyzioterapie (FYT) a Ergoterapie (ERG).
V kurzu budou nadále rozvíjeny znalosti latinsko-řecké odborné terminologie, studenti budou systematicky připravováni na studium odborných předmětů. Cílem předmětu je upevnění správné výslovnosti vybraných latinských a řeckých termínů, rozšíření slovní zásoby v oblasti latinské a částečně i řecké terminologie( včetně zkratek) a prohloubení znalostí latinské gramatiky. Během kurzu si student osvojí pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Ústav jazykové přípravy
Oddělení románských jazyků a latiny
Mgr.
Anna Velichová
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5265, 5213

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 8.00 9.00 ST303
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]