ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > LEF2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/LEF2

Text (C021) Nápověda

Vítejte

     Předmět je určen pro studenty  oborů Fakulty zdravotnických studií FYT a ERGO.

Lékařská latina bude předmětem, který vám pomůže ve vašem budoucím povolání a také vám umožní lépe zvládnout další předměty, kde je vyžadovávána latinská terminologie, např.anatomii.
-           Kurz je orientován na práci s profesně a odborně zaměřenými texty.
 Představuje úvod do latinsko- řecké odborné terminologie a připravuje studenty na studium odborných předmětů.
Cílem předmětu  je:
-naučit  správné výslovnosti potřebných latinských a řeckých termínů
- osvojit si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie
- získat základní znalosti latinské gramatiky a pochopit pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů
 - osvojit si nejčastěji užívané zkratky

- rozvíjet přesné a logické vyjadřování,  pěstovat jazykový cit

Poslední změna: 29.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]