ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > LPS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

UJP/LPS

Text (C021) Nápověda

Vítejte

 

Předmět je určen pro studenty oborů Fakulty zdravotnických studií VŠS a PAS.Pomůže jednak ve vašem budoucím povolání, jednak k úspěšnému absolvování předmětů,kde je potřeba latinské terminologie( např. v anatomii).
Kurz je orientován na práci s profesně a odborně zaměřenými texty.
 Představuje úvod do latinsko- řecké odborné terminologie a připravuje studenty na studium odborných předmětů.
Cílem předmětu  je:
-naučit  správné výslovnosti potřebných latinských a řeckých termínů
- osvojit si základní slovní zásobu latinské a částečně i řecké terminologie
- získat základní znalosti latinské gramatiky a pochopit pravidla tvoření termínů z latinských a řeckých komponentů
 - osvojit si nejčastěji užívané zkratky

- rozvíjet přesné a logické vyjadřování, pěstovat jazykový cit

Poslední změna: 29.10.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Nebyl vložen obrázek.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]