ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > UJP > NC5W > Studijní materiály
Course header (C001) Help

UJP/NC5W

Course - literature (C005) Help

Course literature UJP/NC5W -IS/STAG

Basic
BLAŽKOVÁ, Blanka; OVESLEOVÁ Hana, Handelskorrespondenz Übungsbuch , Plzeň 2015
BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER, Wolfram, Unternehmen Deutsch Aufbaukurs , Stuttgart 2014
BRAUNERT, Jörg; SCHLENKER,Wolfram, Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Arbeitsbuch , Stuttgart 2013
Extending
RADĚVOVÁ, Zuzana, Cvičebnice německé gramatiky 1 , Brno 2003
RADĚVOVÁ, Zuzana, Gramatika německého jazyka , Brno 2008
Voit, Heike, PONS Grammatik Deutsch kurz & bündig , Stuttgart : Ernst Klett Sprachen 2002
Recommended
Nekovářová, Alena; Fliegler, Dominique, Alltagssprache Deutsch : 30 moderních konverzačních témat , Plzeň : Fraus 2003
Text (C021) Help

 

 

Last updated: 19.09.2016
 
Documents (C013) Help

Studijní materiály

Documents are accessible only to registered users or students on the course.
Documents (C013) Help