ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > CBG > BOT2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

CBG/BOT2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Botanika systematická 2 je nový povinný předmět strukturovaného studia studijního programu Přírodovědná studia, bakalářského oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dřívější předmět  Fylogeneze a systém rostlin 2 (FSVR), který byl vyučován v letním semestru druhého ročníku prezenčního magisterského studia Učitelství pro základní školy a Učitelství pro střední školy, byl v novém studiu nahrazen předmětem Botanika systematická 2. Fylogeneze a systém rostlin 2 (FSVR) se vyučovala na FPE formou přednášek a cvičení v rozsahu 3+2 hodiny/týdně. Botanika systematická 2 se vyučuje v rozsahu 2+2 hodiny/týdně. Cílovou skupinou jsou studenti 2. ročníku bakalářského oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání. Přednášky odrážejí nové pojetí systému vyšších rostlin s akceptováním nových poznatků molekulární biologie, taxonomie apod. Přednášky jsou vedeny formou PowerPointových prezentací. Přednášen je systém se zaměřením na taxony vyskytující se v ČR. Z exotických druhů budou zmiňovány druhy hospodářsky či jinak významné. V rámci cvičení studenti v laboratořích katedry vybavených mikroskopy, ale i v terénu při exkurzích získají přehled o základních druzích květeny České republiky, které budou prezentovány českými i odbornými názvy.  

Poslední změna: 20.01.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace CBG/BOT2, Botanika systematická 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Cymbidium, Orchidaceae
Cymbidium, Orchidaceae
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
RNDr. Mgr.
Zdeňka Chocholoušková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6254, 724745117

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 10:15 11:55 CBG/OBOP CH-309
Pondělí 12:05 13:45 CBG/OBOP CH-309
Pondělí 13:55 15:35 CBG/OBOP CH-309
Úterý 14:50 16:30 CBG/BOT2 CH-309
Úterý 16:40 18:20 CBG/BOT2 CH-309
Úterý 7:30 9:10 CBG/BOT2 CH-310
Úterý 18:30 19:15 CBG/CYTO CH-308
Úterý 13:00 14:40 CBG/KVCR CH-311
Úterý 11:10 12:50 CBG/OBOP CH-303
Středa 13:55 16:30 CBG/MODO CH-311
Čtvrtek 10:15 11:55 CBG/DSGN CH-309
Čtvrtek 11:10 12:50 KPG/ZRHV CH-308

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Pondělí 11:30 13:30 VC318
Každý Čtvrtek 9.20 10.20 Ch319
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]