ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > CBG > DEVZ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

CBG/DEVZ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět didaktika elementárního vzdělávání v zimním semestru ve 2. ročníku učitelství mateřských škol umožňuje studujícím poznat proces seznamování dětí předškolního věku s přírodou a společností, která je obklopuje. Oblast poznávání reálného světa je pro děti tohoto věkového stupně nadmíru důležitá, protože jim umožňuje poznávat a chápat vnímaný svět, pomáhá jim vysvětlovat jejich zkušenosti a připravuje je na další vzdělávání.

Okolní realita je ovšem velmi složitá. Zahrnuje jak přírodovědnou oblast (živou přírodu - rostliny, živočichy, člověka, neživou přírodu - nerosty, horniny, půdu, meteorologické jevy apod.), tak i společenskovědní oblast (sociologii - komunikaci a chování, historii, orientaci v čase, prostoru apod.).

To vše vyžaduje od budoucí učitelky (učitele) mateřských škol poměrně značný rámcový přehled a znalosti o věcech, jevech a vztazích v přírodě a společnosti na jedné straně a na druhé straně fundované poznatky z oblasti didaktiky, tj. jak tyto přírodovědní a společenskovědní poznatky předávat žákům mladšího školního věku při respektování specifik tohoto věkového období dítěte.

 

Poslední změna: 23.01.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace /,
Výuka , Přednáška [] Cvičení [] Seminář []
Zakončení ---, 0 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle / - IS/STAG

Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]