ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > CBG > EXBI > O předmětu