ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > CBG > GENE > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

CBG/GENE

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V tomto předmětu Vám představíme základy vědy, která v biologii hraje stále významnější úlohu, jak v její klasické tak v moderní podobě. Důraz bude kladen na molekulární podstatu popisovaných dějů i na viditelné exprese genů a jejich alel.

Poslední změna: 08.02.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace CBG/GENE, Genetika
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle CBG/GENE - IS/STAG

Podrobněji seznámit studenty se základními molekulárně-genetickými procesy (replikace, transkripce, translace) nejen po stránce teoretické, ale i na úrovni praktické. Bude jim vysvětlen pojem genom a rozdíly v jeho organizaci u různých typů organismů. Uvést je do problematiky mutací, jejich vzniku a rozdělení. Podrobněji jim sdělit základní pojmy a zákony z obecné genetiky, dědičnosti a genetiky populací. Představit studentům genetiku člověka, genealogii, genové inženýrství, biotechnologie a nové trendy v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích genetiky.
Obrázek (C008) Nápověda
Obarvená jádra kmenových buněk pomocí fluorescenčního barviva DAPI
Obarvená jádra kmenových buněk pomocí fluorescenčního barviva DAPI
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Centrum biologie, geověd a envigogiky
Mgr.
Jaroslav Pavelka
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6260

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Středa 10:00 17:00 [SP016]
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]