ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > CBG > GV > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

CBG/GV

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura CBG/GV - IS/STAG

Základní
Mirvald, Stanislav, Metody geografického výzkumu. [Díl] I. , Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity 1998
Doporučená
Kopp, Jan; Novotná, Marie, Geografické metody výzkumu malé oblasti , Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1997
geomorpholgy
GOUDIE, Andrew et al., Geomorphological techniques.
Úvod do geografického poznávání regionu , Plzeň : Pedagogická fakulta 1996
Kopp, Jan, Úvod do regionálního výzkumu , Plzeň : Západočeská univerzita 2001
Winter, Jiří, Základy regionálního výzkumu : malá oblast , Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity 1993
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Hendl, J. 2008. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. vydání, Praha: Portál.

Hendl, J. 2006. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál.

Ženka, J., Kofroň, J. 2012. Metodologie výzkumu v sociální geografii – případové studie. Ostrava: Ostravská univerzita.

 Minár, J. et al. 2001. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo velkých mierkach. Bratislava : Geografika. 209 s.

Goudie, A. (edit). 1998. Geomorphological Techniques. Second edition. London and New York : Routledge. 570 pp.

Borradaile, G. 2003. Statistics of Earth Science Data. Berlin : Springer. 351 pp. 

Poslední změna: 24.09.2018