ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AMV1 > O předmětu