ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AMV2 > O předmětu