ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > APP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/APP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Podmínkou kurzu je úroveň anglického jazyka B2 (students can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation, they can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party, and they can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options). V průběhu semestru se studenti budou aktivně zdokonalovat v základních jazykových dovednostech potřebných pro zvládnutí anglické odborné komunikace v oblasti politických věd.

Berte prosím do úvahy, že kurz slouží jen jako základní vodítko a rámec pro Vaši samostatnou domácí práci. Bez systematické a průběžné přípravy a neustálé práce s odbornou angličtinou i mimo kurz bude pro mnohé z Vás těžké, ne-li nemožné, absolvovat náročné závěrečné testy, a bez pravidelného plnění zadaných úloh bude pro Vás nemožné k závěrečným testům přistoupit. Drakonicky znějící písemné úkoly Vás mají za cíl privést Vás k získání způsobilostí, bez nichž se ve světě politických věd nikam nedostanete - plňte je prosím s vědomím, že nejsou samoúčelné (a že s jejich opravováním budu mít podstatné víc práce, než kterýkoliv z Vás s jejich vypracováním). Vysoký počet úkolů, které budu dostávat na mail, mi může znemožňovat odpovědět každému, že jeho úkol přijímám. Odpovídat bude tedy jen v případě, že s úkolem nebudu spokojen a vrátim ho k přepracování, nebo v případě, že úkol bude zpracován excelentně, jinak se zadané písemné úlohy budu snažiť adresovat v rámci cvičení. 

Proto prosím, obzvláště pokud nesplňujete vstupní kriterium středně pokročilé znalosti anglického jazyka, aby ste se odstranění Vašeho handicapu věnovali systematicky ve volném čase (pomocí samostatného jazykového kurzu zaměřeného na nižší jazykovou úroveň, aktivní a neustávající snahou o čtení, naslouchání a konverzaci v angličtině atd.).

V případě jakýchkoliv nejasností mne prosím neprodleně kontaktujte mailem s pŕedmětem "Otázka" nebo "Problém", nebo se za mnou zastavte v mojich KH.

 

Poslední změna: 08.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/APP, Angličtina pro politology - úvod
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Vyloučené předměty KAJ/AH5  (Angličtina pro humanitní studia 5) , KAJ/APP  (Angličtina pro politology - úvod)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra anglického jazyka a literatury
PhDr.
Ivona Mišterová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5489

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Úterý 11:10 11:55 KAJ/AML RJ-320
Úterý 12:05 12:50 KAJ/AML RJ-320
Úterý 14:50 16:30 KAJ/CTJA1 RJ-322
Středa 13:00 14:40 KAJ/A1D SP-309
Středa 13:00 14:40 KAJ/A2D SP-309
Středa 9:20 10:05 KAJ/ASKH SP-210
Středa 10:15 11:00 KAJ/ASKH SP-210
Středa 14:50 16:30 KAJ/CTJA1 RJ-315
Čtvrtek 13:00 13:45 KAJ/AKS2 ST-210
Čtvrtek 13:55 14:40 KAJ/AKS2 ST-210
Čtvrtek 9:20 11:00 KAJ/CTJA1 SP-210
Čtvrtek 11:10 12:50 KAJ/CTJA1 SP-309

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 13:00 14:30 SP 224
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]