ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > APP1 > O předmětu