ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ARS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ARS

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/ARS, Aplikované semináře rozvojových studií
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Seminář 4 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/ARS - IS/STAG

Cílem kurzu je poskytnout studentům prostor k aplikaci a praktickému testování teoretických znalostí nabytých během studia. Kurz navazuje obsahově na vybrané kurzy magisterských oborů studia Katedry politologie a mezinárodních vztahů (obor Politologie, obor Mezinárodní vztahy) a Katedry antropologických a historických věd (obor Sociální a kulturní antropologie). Hlavním tematickým rámcem kurzu jsou Rozvojová studia. Kurz je každoročně úžeji tematicky a regionálně zaměřen, lektory jsou odborníci se zkušenostmi z praxe, kteří doplňují znalosti studentů o konkrétní a praktické informace z daného regionu nebo problematiky. Cílem kurzu je motivovat studenty k aplikaci teoretických znalostí na konkrétní praktické informace týkající se regionu nebo specifické problematiky.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]