ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > CPS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/CPS

Text (C021) Nápověda

Úvodní informace

Základní politologicko-historický kurz věnovaný vývoji a podobě českého politického systému.

 

Výuka pro studenty DFS probíhá jako tři hodiny přednášky týdně a dvě hodiny semináře jednou za dva týdny, výuka pro KFS sestává z blokové výuky v rámci jednoho pátku a soboty, semináře jsou nerozvrhované a jsou nahrazené samostatnou prací.

 

V akademickém roce 2018/2019 se na vedení kurzu podílejí tito vyučující - doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (přednášky pro DFS), PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D. (semináře pro DFS) a PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (přednášky a semináře pro KFS). Studenti KFS se ve všech záložitostech obracejí výhradně na V. Naxeru.

Poslední změna: 31.01.2019
 
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/CPS - IS/STAG

Cílem kurzu je aplikovat základní politologické přístupy, které si student osvojil během prvního semestru studia, na případu většině studentů nejbližším - českém politickém systému. První polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa včetně zaměření na hlavní politické aktéry (stranický systém, další političtí aktéři), fungování centrálních politických institucí včetně jejich obměny prostřednictvím voleb, problémy ve fungování politického systému apod. Druhá část kurzu se bude věnovat fungování současného politického systému České republiky na základě Ústavy z roku 1992. Vedle vnitropolitických aspektů a institucí bude pozornost v obou nastíněných periodách věnována rovněž mezinárodně-politickému ukotvení Československa, resp. České republiky.
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/CPS, Český politický systém
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215