ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > FMS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/FMS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je přiblížit studentům základní pojmy analýzy mezinárodních systémů a aplikovat je při sledování historického procesu formování mezinárodního systému od počátků lidských dějin až po období první světové války Přednášky se soustředí na relevantní témata sociální a kulturní historie a základní zdroje vysvětlení (proces, interakční kapacita, struktura), dle kterých lze jednotlivé typy mezinárodního systému vymezit a identifikovat.

Kurz se bude věnovat oblastem lidské historie, jež jsou jinými kurzy pokryty jen zřídka - od pravěku přes starověk až po středověk v první části semestru a od středověku přes počátky modernity až po vznik bipolárního systému ve 20. století v části druhé. Pro zpracování tak obsáhlé a komplexní látky je nutná analytická disciplína a kvalitní teoretický aparát stejně jako bohaté zdroje empirických dat. Vaše povinná literatura proto zahrnuje relativně hrubé publikace, které mají za účel zásobit Vás fakty i připravit na práci s teorií, která nám má pomoci tyto fakty smysluplně utřídit. Prozkoušení Vaší schopnosti aplikace tohoto teoretického aparátu bude jedním z klíčových cilů závěrečné zkoušky, stejně jako faktografické znalosti.

Pro úspěšné absolvování kurzu doporučuji pravidelně navštěvovat přednášky a s ohledem na objem zpracovávané literatury, začat se čtením hned na počátku semestru (hned potom, co si prostudujete Courseware) - budu vás k tomu také tlačit povinností zpracovávat literaturu průběžně v rámci přípravy na semináře. Ideálně by se student měl zúčastňovat přednášek, aktivně participovat na seminářích, číst povinnou i doporučenou literaturu a samozřejmě včas a důsledně zpracovávat zadané úkoly. 

 

 

Poslední změna: 04.02.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/FMS, Formování mezinárodního systému
Výuka Letní semestr , Přednáška 3 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Vyloučené předměty KAP/FMS1  (Formování mezinárodního systému 1) , KAP/FMS2  (Formování mezinárodního systému 2)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/FMS - IS/STAG

Cílem předmětu je prezentovat vývoj mezinárodních systémů od počátků lidské historie až po moderní dobu s důrazem na evropský prostor a na kořeny, formování a expanzi vestfálského systému. Kurz je ukotven v teorii mezinárodních systémů Barryho Buzana a Richarda Littlea a po zmapování existujících systémových přístupů v rámci disciplíny mezinárodních vztahů se soustředí na tři základní zdroje vysvětlení systémové roviny mezinárodní politiky (proces, interakční kapacitu a strukturu), aby zachytil a vysvětlil formování mezinárodního systému v jeho základních historických podobách (starověké imperiální systémy a subsystémy městských států, heteronomický systém evropského středověku a vestfálský systém moderních států).
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]