ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > FMS1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/FMS1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je přiblížit studentům základní pojmy analýzy mezinárodních systémů a aplikovat je při sledování historického procesu formování mezinárodního systému od počátků lidských dějin do období vrcholného středověku. Přednášky se soustředí na relevantní témata sociální a kulturní historie a základní znaky (charakter a typy aktérů, povaha vzájemných vztahů mezi aktéry, chápání suverenity, forma a rychlost komunikace a dopravy apod.), dle kterých lze jednotlivé typy mezinárodního systému vymezit a identifikovat.

Kurz se bude věnovat oblastem lidské historie, jež jsou jinými kurzy pokryty jen zřídka - od pravěku po středověk v rámci FMS1 a od středověku po 20. století v rámci FMS2. Vaše povinná literatura proto zahrnuje relativně hrubou publikaci, která má za účel zásobit Vás fakty pro toto neobvyklé období. Tyto fakta utřídíte s pomocí teorie prezentované v rámci přednášek - tato teorie bohužel není dostupná jinak, nežli ve formě anglického titulu, který nemám to srdce zadávat jako povinný. Teoretický aparát, s nímž budeme v rámci semestru pracovat, proto budu prezentovat v rámci přednášek - upozorňuji, že prozkoušení Vaší schopnosti aplikace tohoto teoretického aparátu bude jedním z klíčových cilů závěrečného testu.

Pro úspěšné absolvování kurzu proto doporučuji pravidelně navštěvovat přednášky a začat se zpracováváním literatury už na počátku semestru - a v případě, že si najdete čas (nebo zmeškáte klíčové úvodní přednášky) doporučuji, aby ste se obrátili k položce "Silně doporučovaná literatura", kterou najdete v záložce "Studijní materiály".

Nechávání přípravy na pár dní před finálním testem stejně jako ignorace povinné literatury a přednášek dle mých zkušeností z předchozích semestrů vede k opakovaným (a nechtěným) návštěvám zkouškových termínů.

Poslední změna: 19.02.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/FMS1, Formování mezinárodního systému 1
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Vyloučené předměty KAP/FMS  (Formování mezinárodního systému)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Magdaléna Baštář Leichtová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]