ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > GEO > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/GEO

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/GEO - IS/STAG

Základní
Cabada, Ladislav; Šanc, David, Panregiony ve 21. století : vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů , Plzeň : Aleš Čeněk 2011
Glassner, Martin Ira; Fahrer, Chuck, Political geography , Hoboken : John Wiley & Sons 2004
Doporučená
Jones, Martin; Jones, Rhys,; Woods, Michael, An introduction to political geography : space, place and politics , London : Routledge 2004
Waisová, Šárka, Atlas mezinárodních vztahů : prostor a politika po skončení studené války , Plzeň : Aleš Čeněk 2007
Gray, Colin S.; Sloan, Geoffrey, Geopolitics, geography and strategy , London : Frank Cass 1999
Flint, Colin; Taylor, Peter J., Political geography : world-economy, nation-state and locality , Harlow : Pearson/Prentice Hall 2007
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Základní (povinná) literatura:

CABADA, L. – ŠANC, D. a kol (2011). Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

HONZÁK, F. – PEČENKA, M. (1998). Státy a jejich představitelé. Libri, Praha. dostupné na: http://www.libri.cz/databaze/staty/  (17. 9. 2012).

ROMANCOV, M. (2007): Politická geografie a geopolitika, In: Cabada, L., Kubát, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. Aleš Čeněk, Plzeň.

WAISOVÁ, Š. (2007): Atlas mezinárodních vztahů – Prostor a politika po skončení studené války. Aleš Čeněk, Plzeň.

 

Těžko sehnatelná, ale vřele doporučená publikace:

HNÍZDO, B. (1995):  Mezinárodní perspektivy politických regionů. ISE, Praha.

 

Odkazy na internetové stránky s databázemi map, které jsou využívány v rámci kurzu:

http://www.lib.utexas.edu/maps/

http://www.worldmapper.org/

http://geology.com/world/

 

Další doporučená literatura:

BAAR, V. (2002): Národy na prahu 21. století, emancipace nebo nacionalismus? Ostravská univerzita, nakladatelství Tilia, Ostrava.

FIC, V. M. (1999): Nové uspořádání světa. VUTIUM, Brno.

GLASSNER, M. I. (1996):  Political geography (second edition). John Wiley, New York.

LIŠČÁK, V. (2009): Státy a území světa. Libri, Praha.

NĚMEC, J. a kol (2006). Politické systémy Latinské Ameriky.

ŘÍCHOVÁ, B. (2000): Přehled moderních politologických teorií. Portál, Praha.

ŠATAVA, L. (1996): Národnostní menšiny v Evropě. Ivo Železný, Praha.

ŠANC, D. – ŽENÍŠEK, M. a kol. (2009). Pacifická Asie. Z politologické perspektivy. Aleš Čeněk: Plzeň.

ŠANC, D. – ŽENÍŠEK, M. a kol. (2008). Commonwealth. Z perspektivy politické vědy. Aleš Čeněk: Plzeň.

ŽENÍŠEK, M. – ŠANC, D. a kol. (2007). Commonwealth. Politické systémy. Aleš Čeněk: Plzeň.

 

Poslední změna: 01.09.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.