ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > IP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/IP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/IP - IS/STAG

Základní
Fiala, Petr; Pitrová, Markéta, Evropská unie , Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury 2003
Waisová, Šárka, Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě , Praha : Eurolex Bohemia 2003
Waisová, Šárka, Teorie mezinárodních režimů 2002
Rozšiřující
Archer, Clive, International organizations , London : Routledge 1992
Baňouch, Hynek; Fedorko, Martin, Mezinárodní organizace , Brno : Masarykova univerzita 2000
NATO handbook , Brussels : NATO Office of Information and Press 2001
Doporučená
Romancov, Michael; Romancovová, Eva, Evropské politické a ekonomické instituce , Praha : Eurolex Bohemia 2002
Waisová, Šárka, Úvod do studia mezinárodních vztahů , Dobrá Voda : Aleš Čeněk 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Anglické povinné texty budou zveřejněny na courseware během prvního týdne v říjnu, a to z důvodu stěhování katedry v průběhu měsíce září. Děkuji za pochopení.

Bach, Daniel C. New Regionalism as an Alias: Regionalization Through Trans-State Networks. In: Grant, J. A. - Söderbsum, Fredrik. (eds.) The New Regionalism in Africa. Ashgate: Farnham, 2003, p. 21-30.

Harrison, John. Re-reding the New Regionalism: A Symphatetic Critique. Space and Polity, Vol. 10, No. 1 (2006), p. 21-46.

Hettne, Björn - Söderbaum, Fredrik. Theorising the Rise of Regioness. In: Breslin, Shaun - Hughes, Christopher - Phillips, Nicola - Rosamond, Ben (eds.) New Regionalism in the Global Political Economy. Routledge: London 2002, p. 33-47.

Hettne, Björn - Süderbaum, Fredrik. The Future of Regionalism: OId Divines, New Frontiers. In: Cooper, Andrew - Huhges, Christopher - de Lombaerde, Philippe (eds.) Regionalisation and Global Governance. Routledge: London, 2008, p. 61-79.

Galtung, Johan. A Structural Theory of Integration. Journal of Peace Research, Vol. 5, No. 4 (1968), p. 375-395.

Grugel, Jean - Hout, Wil. PART I. Theoretical Framework. In: Grugel, Jean - Hout, Will (eds.) Regionalism across the North-South Divide. State Strategies and Globalization. Routledge: London 1999, s. 3-26.

Nye, Joseph. Comparative Regional Integration: Concept and Measurement. International Organization Vol. 22, No. 4 (1968), p. 855-880.

Warleigh-Lack, Alex. Towards a Conceptual Framework for Regionalisation: Bridging "new regionalism" and "integration theory". Review of International Political Economy, Vol. 13, No. 5, p. 750-771.

Poslední změna: 10.09.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Texty ke stažení a studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.