ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > JAP > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/JAP

Text (C021) Help

Kurz je úvodem do aplikované jazykovědy pro politology. Cílem je představit vybrané koncepty a metody sociálních věd a poskytnout studentům zdroje potřebné k uchopení vztahu mezi důležitými koncepty jakými jsou jazyk, diskurz a ideologie. Značná část kurzu se zaměří na jazyk nebo diskurz zaměřené metody využívané v politických vědách, mimo jiné analýzu metafor a diskurzivní analýzu. JAP je koncipován jako přednáška (45-60 min) a interaktivní seminární část, v rámci které se zaměríme na praktické využití nastudované látky a na diskuzi nad zadanými texty.

 

Kurz bude veden ve slovenštině.

Last updated: 21.01.2013
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/JAP, Language and Politics
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Mgr.
Petra Lupták Burzová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]