ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > JAP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/JAP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/JAP - IS/STAG

Základní
Foucault, Michel, Diskurs, Autor, Genealogie : tři studie , Praha : Svoboda 1994
Austin, J. L., Jak udělat něco slovy , Praha : Filosofia 2000
Lakoff, George; Johnson, Mark, Metafory, kterými žijeme , Brno : Host 2002
Habermas, Jürgen; Cooke, Maeve, On the pragmatics of communication , Cambridge : MIT Press 1998
Rozšiřující
Butler, Judith, Excitable speech : a politics of the performative , New York : Routledge 1997
Saussure, Ferdinand de, Kurs obecné lingvistiky , Praha : Academia 2007
Drulák, Petr, Metafory studené války : interpretace politického fenoménu , Praha : Portál 2009
Foucault, Michel, Slova a věci , Brno : Computer Press 2007
Eco, Umberto, Teorie sémiotiky = A theory of semiotics , Brno : JAMU 2004
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Texty budou přístupné v průběhu semestru.

Poslední změna: 19.02.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.