ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > LOB > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/LOB

Text (C021) Nápověda

Literatura pro akademický rok 2015/2016

Müller, Karel - Laboutková, Šárka - Vymětal, Petr: 2010. Lobbing v moderních demokraciích. Grada: Praha.

 1. Co jsou lobby a nátlakové skupiny? Co je lobbying? Tradiční a alternativní způsoby prosazování zájmů
 2. Aktéři lobbingu
 3. Mezinárodní a nadnárodní aktéři

Císař, Ondřej – Fiala, Petr (eds.): 2004. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. MPÚ: Brno, s. 9-26.

Watts, Duncan: 2007. Pressure Groups (Politics Study Guides). Edinburgh University Press: Edinburgh, s. 1-65.

DUVERGER, Maurice: 1972. Party Politics and Pressure Groups. Nelson: Londýn, s. 101-121.

 1. Lobbying, nátlakové skupiny a demokracie; téma sociální odpovědnosti

Watts, Duncan: 2007. Pressure Groups (Politics Study Guides). Edinburgh University Press: Edinburgh, s. 207-222.

Thomson, Stuart – John, Steve – Mitchell, George J.: 2007. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. Kogan Page: London a Philadelphia, s. 121-140.

 1. Objekty lobbyingu – kam se lobbying zaměřuje?

SCHENDELEN, Rinus van: 2004. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Barrister a Principal: Brno, s. 28-41.

Browne, William P.: 1998. Groups, Interests, and U.S. Public Policy. Georgetown University Press: Washington, D.C., s. 84-167.

 1. Vnitřní analýza skupiny – vnitřní faktory úspěšnosti

Richan, Willard C.: 2006. Lobbying for Social Change. Third Edition. Haworth Press: Binghamton, NY, s. 19-36.

SCHENDELEN, Rinus van: 2004. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Barrister a Principal: Brno, s. 169-181.

 1. Analýza hrací plochy – arénová analýza

SCHENDELEN, Rinus van: 2004. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Barrister a Principal: Brno, s. 131-152.

 1. Utváření agendy a strategie

Richan, Willard C.: 2006. Lobbying for Social Change. Third Edition. Haworth Press: Binghamton, NY, s. 93-142.

Richan, Willard C.: 2006. Lobbying for Social Change. Third Edition. Haworth Press: Binghamton, NY, s. 37-53.

 1. Práce v terénu

Richan, Willard C.: 2006. Lobbying for Social Change. Third Edition. Haworth Press: Binghamton, NY, s. 141-236.

 1. Protestní politika a přímá akce

Watts, Duncan: 2007. Pressure Groups. Edinburgh University Press: Edinburgh, s. 111-134.

 1. EU a lobbying

Watts, Duncan: 2007. Pressure Groups. Edinburgh University Press: Edinburgh, s. 166-186.

Doporučená literatura

2005. Lobbying in the EU. Routledge: London.

Ainsworth, Scott H.: 2002. Analyzing Interest Groups: Group Influence on People and Politics (New Institutionalism in American Politics). W. W. Norton and Company.

AVNER, Marcia: 2002. Lobbying and Advocacy Handbook for Nonprofit Organizations. Shaping Public Policy at the State and Local Level. Fieldstone Alliance.

Baggot, Rob: 1995. Pressure Groups Today. Manchester University Press: Manchester.

Balanyá, Belén – Roberty, Ann – Hoedeman, Olivier - Ma’anit – Wesselius, Erik: 2003. Odvrácená strana Evropské unie: Evropa v režii nadnárodních korporací. Paradigma: Košice.

Barša, Pavel – Císař, Ondřej: 2004. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury: Brno.

BERRY, Jeffrey M.: 1989. The Interest Group Society. Harper Collins: New York. (UK - Knih. spol. věd T.G.Masaryka Praha)

Brokl, Lubomír: 1997. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Slon: Praha.

Browne, William P.: 1998. Groups, Interests, and U.S. Public Policy. Georgetown University Press: Washington, D.C.

Calhoun, Craig: 2000. „New Social Movements“ of the Early Nineteenth Century. In: Nash, Kate (ed.): 2000. Readings in Contemporary Political Sociology. Blackwell Publishers: Malden a Oxford, s. 129-154

Castells, Manuel: 2000. Toward a Sociology of the Network Society. Contemporary Sociology 5/2000, s. 693 – 699.

Cigler, Alan J. – Loomis, Burdett A. (eds.): 2002. Interest Group Politics. CQ Press: Washington.

Císař, Ondřej: 2008. Politický aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. CDK: Brno.

Císař, Ondřej – Fiala, Petr (eds.): 2004. Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. MPÚ: Brno.

DUVERGER, Maurice: 1972. Party Politics and Pressure Groups. Nelson: Londýn.

Eder, Klaus: 1996. The New Politics of Class. Social Movements and Cultural Dynamics in Advanced Societies. Sage: Londýn, Thousand Oaks, New Delhi.

FINLAYSON, Alan (ed.): 2010. Democracy and Pluralism: The Political Thought of William E. Connolly. Routledge: Londýn a New York.

Fisher, William F.: 1997. Doing Good? The Politics and Antipolitics of NGO Practices. Annual Review of Anthropology 1997, s. 439 – 464.

Frič, Pavol – Goulli, Rochdi: 2001. Neziskový sektor v České republice. Výsledky mezinárodního srovnávacího procesu Johns Hopkins University. Eurolex Bohemia: Praha.

Frič, Pavol a kol.: 2004. Česká soda v Evropské unii. CESES: G plus G: Praha..

Georgetown University, Woodstock Ideological Center: 2002. The Ethics of Lobbying: Organized Interests, Political Power, and the Common Good. Georgetown University Press: Georgetown.

GRAZIANO, Luigi: 2001. Lobbying, Pluralism and Democracy. Palgrave Macmillan.

GREENWOOD, Justin: 2007. Interest Representation in the European Union. Palgrave Macmillan: Houndmills.

Heiserová, Monika: Stát versus zájmové skupiny v ekonomice.

Imig, Doug – Tarrow, Sidney: 2001. Contentious Europeans: Protest and Politics in an Emerging Polity. Rowman and Littlefield Publishers: Lanham.

KAUL, Inge – CONCEIÇÃO, Pedro – LE GOULVEN, Katell -  MENDOZA, Ronald U. (eds.): 2003. Providing Global Public Goods: Managing Globalization. Oxford University Press: New York a Oxford.

KEANE, John: 1991. The Media and Democracy. Polity Press: Cambridge.

Keck, Margaret E. – Sikkink, Kathryn: 1998. Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press: Ithaca.

MAHOOD, H. R.: 2000. Interest Groups in American National Politics: An Overview. Prentice Hall: New Jersey.

MALONEY, William A. – JORDAN, Grant: 2007. Democracy and Interest Groups: Enhancing Participation? Palgrave Macmillan: Basingstoke a New York.

MANSFELDOVÁ, Zdenka – KROUPA, Aleš (eds.): 2005. Participace a zájmové organizace v České republice. SLON: Praha.

Mazey, Sonia – Richardson, Jeremy (eds.): 1993. Lobbying in the European Community. Oxford University Press: New York.

Melucci, Alberto: 1996. Challenging Codes. Collective Action in the Information Age. Cambridge University Press: Cambridge.

MÜLLER, Karel – LABOUTKOVÁ, Šárka – VYMĚTAL, Petr: 2010. Lobbing v moderních demokraciích. Grada: Praha.

NASH, Kate – SCOTT, Alan (eds.): 2004. The Blackwell Companion to Political Sociology. Blackwell Publishing: Malden, MA a Oxford.

Ost, David: 2000. Illusory Corporatism in Eastern Europe: Neoliberal Tripartism and Postcommunist Class Identities. Politics and Society 4/2000, pp. 503 – 530. 

Pedler, R. H. - Schendelen, M. P. C. M. (eds.): 1994. Lobbying the European Union: Companies, Trade Associations and Issue groups. Darmouth Publishing Company: Aldershot and Brookfield.

Pedler, Robin (ed.): 2002. European Union Lobbying. Changes in the Arena. Palgrave: London.

Peterson, Abby: 2001. Contemporary Political Protest. Ashgate: Aldershot.

Raustiala, Kal: 1997. States, NGOs and International Environmental Institutions. International Studies Quarterly 4/1997, s. 719 – 740.

Reed, T.V.: 2005. The Art of Protest: Culture and Activism from the Civil Rights Movement to the Streets of Seattle. University of Minnesota Press: Minneapolis.

Richan, Willard C.: 2006. Lobbying for Social Change. Third Edition. Haworth Press: Binghamton, NY.

ROCHE, Maurice: 2000. Rethinking Citizenship and Social Movements: Themes in Contemporary Sociology and Neoconservative Ideology. In: Nash, Kate (ed.): 2000. Readings in Contemporary Political Sociology. Blackwell Publishers: Malden a Oxford, s. 209-237.

Šamalík, František: 1995. Občanská společnost v moderním státě. Doplněk: Brno.

SCHENDELEN, Rinus van: 2010. More Machiavelli in Brussels: The Art of Lobbying the EU. Amsterdam University Press: Amsterdam.

SCHENDELEN, Rinus van: 2004. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Bruselu. Barrister a Principal: Brno.

SCHNEIDER, Jiří: 2007. Lobbying and Interest Representation: A Textbook. MPÚ: Brno.

Schwartzman, Kathleen C.: 1998. Globalization and Democracy. Annual Review of Sociology 1998, s. 159 – 181.

Shaw, Randy: 2001. The Activist‘s Handbook. A Primer updated Edition with a New Preface. University of California Press: Berkeley a Los Angeles.

SMITH, Courtney B.: 2006. Politics and Process at the United Nations: The Global Dance. Lynne Rienner: Boulder.

Soysal, Yasemin Nuhoğlu: 2000. Toward a Postnational Model of Membership [in Europe]. In: Nash, Kate (ed.): 2000. Readings in Contemporary Political Sociology. Blackwell Publishers: Malden a Oxford, s. 264-279.

TARROW, Sidney: 2000. Transnational Contention. In: Nash, Kate (ed.): 2000. Readings in Contemporary Political Sociology. Blackwell Publishers: Malden a Oxford, s. 177-202.

Tarrow, Sidney: 2005. The New Transnational Activism (Cambridge Studies in Contentious Politics). Cambridge University Press: New York.

Thomas, Clive S. (ed.): 2001. Political Parties and Interest Groups. Shaping Democratic Governance. Lynne Rienner Publishers: Boulder.

Thomson, Stuart – John, Steve – Mitchell, George J.: 2007. Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. Kogan Page: London a Philadelphia.

Turner, Scott: 1998. Global Civil Society, Anarchy and Governance: Assessing an Emerging Paradigm. Journal of Peace Research 1/1998, s. 25 – 42.

VIBERT, Frank: 2007. The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers. Cambridge University Press: Cambridge.

Wapner, Paul: 1995. Politics Beyond the State: Environmental Activism and World Civic Politics. World Politics, 3/1995, s. 311-340.

Watts, Duncan: 2007. Pressure Groups (Politics Study Guides). Edinbourgh University Press: Edinbourgh.

WILSON, Graham K.: 1981. Interest Groups in the United States. Claredon: Oxford.

ZETTER, Lionel: 2008. Lobbying: The Art of Political Persuasion. Harriman House.

Poslední změna: 28.01.2016
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.