ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > MB > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/MB

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/MB - IS/STAG

Základní
Waisová, Šárka, Současné otázky mezinárodní bezpečnosti , Dobrá Voda : Aleš Čeněk 2003
Rozšiřující
NATO handbook , Brussels : NATO Office of Information and Press 2001
kol., OSN. Základní údaje o Organizaci spojených národů , Praha 2002
Doporučená
Mearshiemer, John, Back to the Future: Instability in Europe after the cold War. , In: International Security, 15, 1, s. 5 - 56 1990
Waisová, Šárka, Bezpečnost a strategie: východiska, stav, perspektivy , Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: Dobrá voda. 2003
Haftendron, Helga, The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building in International Security. , In: International Studies Quarterly, 35, 1, s. 3 - 17 1991
Toffler, Alvin; Tofflerová, Heidi, Válka a antiválka : jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu , Praha : Dokořán 2002
Text (C021) Nápověda

Povinná a doporučená literatura pro ak. rok 2016/2017

POVINNÁ LITERATURA:

Adler, Emanuel (2007): Imagined (Security) Communities: Cognitive Regions in International Relations. In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 340-367.

Baldwin, David (2007): Security Studies and the End of the Cold War. In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 99-120.

Charta OSN (Kapitoly I a V-VIII) (http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf).

Luttwak, Edward N. (1999). Give War a Chance. Foreign Affairs, Vol. 78, No. 4, s. 36-44.

Mueller, John – Mueller, Karl (1999): Sanctions of Mass Destruction. Foreign Affairs, Vol. 78, No. 3, s. 43–53.

Risse-Kappen, Thomas (2007): Collective Identity in a Democratic Community: The Case of NATO. In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 166-201.

Rotberg, Robert I. (2002): Failed States in a World of Terror. Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4, s. 127–140.

Rothschild, Emma (2007): What is Security? In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 1-34.

de Waal, Alex – Omaar, Rakiya (1994): Can Military Intervention Be "Humanitarian"? Middle East Report, No. 187/188, s. 2-8.

Wæver, Ole (2007): Securitization and Desecuritization. In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 66-98.

Weldes, Jutta (2007): Constructing National Interests. In: Buzan, Barry - Hansen, Lene: International Security, Volume III. SAGE Publications: London, s. 233-270.

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Bailes, A. (2003): Trends and Challenges in International Security. In: SIPRI Yearbook. SIPRI: Stockholm.

Boot, Max (2013): The Evolution of Irregular War. Foreign Affairs, Vol. 92, No. 2.

Dadlder, Ivo H. – Stavridis, James G. (2012): NATO´s Victory in Libya. Foreign Affairs, Vol. 91, No. 2. Článek je dostupný v databázi Ebsco.

Flint, C. (ed.) (2005): The Geography of War and Peace. Oxford University Press: New York.

Kennedy, Paul (2009): Parlament světaOSN a hledání světové vlády. Nakladatelství Lidové noviny: Praha.

Oberleitner, Gerd (2005): Human Security: A Challenge to International Law? Global Governance, Vol. 11, s. 185–203.

Ondřej, J. (2005): Odzbrojení prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. Aleš Čeněk: Pelhřimov.

Record, Jeffrey (2003): Bounding the Global War on Terrorism. Strategic Studies Institute (http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub207.pdf). PŘEČÍST STRANY 1–9, 41–46.

Townshend, Ch. (2007): Historie moderní války. Praha: Mladá fronta.

Waisová, Š. (2003): Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. Aleš Čeněk: Pelhřimov.

Waisová, Š. (2005): Bezpečnost – vývoj a proměny konceptu. Aleš Čeněk: Pelhřimov.

Waisová, Š. a kol. (2008): Evropská energetická bezpečnost. Aleš Čeněk: Plzeň.

 

Internetové zdroje:

www.army.cz – Ministerstvo obrany ČR

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - CIA - World Factbook

www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0  - Euroactiv - Bezpečnost.

www.usip.org – United States Institute of Peace

www.diis.dk – Danish Institute for International Studies

www.globalpublicpolicy.net – Global Public Policy Institute

www.casin.ch – Centre for Applied Studies in International Negotiations

www.sipri.org – SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI Yearbook)

www.nti.org – Centre for Nonproliferation Studies.

www.un.org/esa/population/unpop.htm - United Nations Department of Economic and Social Affairs - Population Division

Poslední změna: 19.09.2016
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Materiály k přednáškám

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.